O STOWARZYSZENIU

Kim jesteśmy
Podstawowym celem Stowarzyszenia "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS" jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 
 
 
Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS” jest organizacją o działalności pożytku publicznego, zajmującą się aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz wspieraniem pracodawców w procesie ich zatrudniania.

 

Wspieramy osoby niepełnosprawne w znalezieniu zatrudnienia, a co za tym idzie w przywróceniu poczucia zaradności i kompetencji oraz dajemy możliwość samorealizacji.

 

Naszą kadrę stanowią m.in. psychologowie, doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy – osoby posiadające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w ich rekrutacji oraz zatrudnieniu.

 

Prowadzimy wiele działań wspierających naszych beneficjentów w procesie podjęcia pracy, towarzysząc im na każdym etapie zawodowej ścieżki: od warsztatów i spotkań indywidualnych, prowadzonych przez specjalistów pracujących w Stowarzyszeniu i przygotowujących do pierwszego spotkania z pracodawcą aż do momentu, gdy stają się oni w pełni samodzielni i niezależni w miejscu pracy.