ZARZĄD

Zarząd
dbający o rozwój Stowarzyszenia i zawsze pozostający do Państwa dyspozycji.
Monika Melinger
Prezes Stowarzyszenia
monika.melinger@ekosalus.pl
Matylda Jandy
Pełnomocnik Zarządu
matylda.jandy@ekosalus.pl