PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS” prowadzi liczne działania, mające na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz wsparcie pracodawców w zatrudnianiu tychże osób, wykorzystując wszelkie dostępne środki do realizacji tego celu. Stąd nasze potrzeby są duże i w sposób praktyczny wykorzystamy każdą formę pomocy: zarówno przedmiotową jak i finansową. Będziemy wdzięczni za wszelką pomoc, jakiej mogą nam Państwo udzielić. Jeżeli zdecydują się Państwo na przekazanie darowizny w formie:
przedmiotów - prosimy o kontakt z biurem
w formie gotówki - prosimy Darczyńcę o przelew na poniższy numer konta:

79 1910 1048 2218 0163 7236 0001

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia o działalności pożytku publicznego